General technical data
Az áram-védőkapcsoló a védővezetős rendszerű hálózatokban, a közvetett érintés elleni védelem legkorszerűbb eszköze, sőt néhány esetben a közvetlen érintés ellen is védelmet nyújt. A védőkapcsoló automatikusan működésbe lép, ha a védendő hálózatban a kialakuló hibaáram (pl. szigetelési hiba, testzárlat stb. esetén) nagysága eléri a kritikus értéket. 6000 A független zárlati áramnál nagyobb értékek esetén előtétbiztósítót kell alkalmazni. Felszerelése ajánlott, néhány esetben kötelező, mint pl. szabadtéri csatlakozók előtt, építkezési felvonulási szekrényekben, betonkeverők, pezsgőfürdős fürdőszobák stb. esetében.
 
Műszaki adatok
 Névleges üzemi feszültség:
 230 / 400 V
 Névleges szigetelési feszültség:
 500 V
 Alkalmazandó előtét-biztosító:
 NF típus: max. 63 A gG
 
 TFV/G... típus: 80 A gG (16, 25, 40 A)
 
 TFV/G... típus: 100 A gG (63 A)
   TFVH... típus: 125 A gG (80-125 A)
 Zárlatállóság (előtét-biztosítóval):
 25 kA
 Villamos élettartam:
 4 000 kapcsolás
 Mechanikai élettartam:
 10 000 kapcsolás
 Külső hatások elleni védelem:
 Ütés és UV álló műanyag burkolat
 Védettségi fokozat:
 IP 40
 Csatlakozás módja:
 csavaros hüvelykapcsokkal
 Beköthető vezeték:
 2,5 ... 25 mm 2
 TFVH hajlékony:  35 mm2
 tömör:  50 mm2
 Környezeti hőmérséklet:
 -25 °C ... +55 °C
 
 
VONATKOZÓ SZABVÁNY
MSZ EN 61008-1
 
 
 
 
Tracon
kód
Névleges áram
Névleges zárlati
megszakítóképesség
Névleges
hibaáram (mA)
Működés
típusa
Érzékenység
NF
25, 40, 63
6 kA
30, 100, 300, 500
AC
váltakozó áramú
TFV
16, 25, 40, 63
6 kA
30, 100, 300
AC
TFVH
80, 100, 125
6 kA
30, 100, 300
AC
TFG
16, 25, 40, 63
6 kA
30, 100, 300
A; AC
váltakozó és lüktető
egyenáramú
TFGA
16 (dugaszolható)
6 kA
30
A; AC
TFIG  16, 25, 40, 63, 80, 100 10 kA 30, 100, 300 A; AC
 
 
Áram-védőkapcsolók felhasználása
A Tracon Budapest Kft jelenleg 5 típusú áramvédőkapcsolót kínál vevőinek. Ezek közül három típus, az NF, TFV és TFVH  AC működési típusú, azaz csak tiszta váltakozó áramú fogyasztók és hálózatok védelmére működik helyesen. A hálózatról üzemelő korszerű elektronikus készülékek gyakran szennyezik a hálózatot: felharmonikusok jelennek meg, vagy egyenáramú összetevőket is tartalmaz a hálózati feszültség. Az ilyen hálózatokba beépített AC típusú áramvédőkapcsolók nem működnek biztosan, ezért fejlesztették ki az A működési típusú áramvédőkapcsolókat, amelyek váltakozó áramra és lüktető egyenáramra egyaránt érzékenyek és megbízhatóan működnek. Ilyen készülékek a Tracon Electric termékpalettáján szereplő TFG típusú áramvédőkapcsolók és TFGA típusú dugaszolható áramvédőkapcsolós adapterek. Jól alkalmazhatók szabadtéri jellegű berendezésbe beépítve is, ugyanis -25 °C-ig üzembiztosan működnek.
   

 

Az áram-védőkapcsoló működése

 

Az áram-védőkapcsoló (ÁVK) a villamos hálózatok közvetett érintés elleni védelmének egyik lehetséges kikapcsoló szerve. Feladata a balesetveszélyt okozó hibás hálózatrész lekapcsolása és ezáltal a balesetveszély megszüntetése. Ezt a feladatot az ÁVK úgy látja el, hogy érzékeli a hibaáramot, és ha az meghaladja névleges kioldó hibaáramát, akkor a kioldó egység kikapcsolja az ÁVK-t. Ha az üzemi vezetők mindegyikét (L1, L2, L3 és N) átvezetjük egy zárt vasmagon, akkor ennek a vasmagnak a hálózat hibamentessége esetén nem lesz gerjesztése, mert az odafolyó és visszafolyó áramok által létrehozott gerjesztések előjelhelyes összege minden pillanatban nulla. Ha az áram nem az üzemi vezetőben záródik (pl.: testzárlat), akkor a vasmagon keresztűl folyó áramok eredője már nullánál nagyobb lesz, amelyet érzékel az ÁVK és kikapcsol. A „T” jellel ellátott tesztgomb megnyomásával a készüléken belül mesterségesen hibaáramot hozunk létre, amelynek érzékelésekor az ÁVK-nak ki kell kapcsolnia. Üzembe helyezés után legalább félévente ellenőrizni kell a „T” gomb működtetésévell az ÁVK-t.
 
Fontos!
Az áram-védőkapcsoló helyes működése érdekében a nulla és a földelővezető összekötését (PEN vezető kialakítását) mindig az ÁVK betáplálási oldalán kell megvalósítani!